201603.30

Кой поема отговорност при ухапване от бездомно и домашно куче

Знаете ли, че:

За ухапване от бездомно куче отговорност носят общините, а за ухапване от домашно куче – неговият собственик.

Съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) пострадало от ухапване лице може да съди общината за нанесени имуществени вреди (разходите за лекарства, лечение, психолог) и неимуществени вреди (болката, уплахата, стреса).

На общината със закон е възложен надзор върху безстопанствените кучета, изразяващ се в изпълнение на вменени конкретни задължениявъв връзка със здравето, популацията и поведението на кучетата. Според чл. 50, т. 2 от ЗЗЖ организациите и лицата по чл. 49 от ЗЗЖ, физически и юридически лица, вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни.

Когато обаче организациите и лицата по чл. 49 от ЗЗЖ, които имат грижата и надзора, не изпълнят задължението си за вземане на мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучета, те отговарят за причинените ви вреди. При условие, че нападението върху човек или върху друго животно е извършено от домашно куче (с или без намордник) отговорност за неговите действия носи стопанинът му.

Ако кучето ви е нападнато от друго агресивно куче , можете да претендирате имуществени вреди – манипулации при ветеринар, операции и др., както и неимуществени за изживения от вас стрес, уплаха и тревога. Обезщетенията, които се присъждат са между минимума от 1500 лева до 40-50 хиляди за средна телесна повреда и над 100 хиляди при смърт.

Носи се и наказателна отговорност.

Свържете се с нас!
Кой поема отговорност при ухапване от бездомно и домашно куче
4.6 (91.2%) 25 гласs