201605.20

Частен съдебен изпълнител

Съществуващата повече от десетилетие фигура на частния съдебен изпълнител се ползва с негативно обществено мнение, което, за съжаление, е повече от заслужено. Въпреки шумно прокламираната ефективност на изпълнителния процес под ръководството на частните изпълнители, всеки, който е бил взискател или длъжник в такъв процес е наясно, че „ефективността” им се разпростира единствено до събиране на едностранно определяните от самите изпълнители такси в тяхна полза. За десет години, това, което частното съдебно изпълнение постигна, е да превърне в милионери шепа юристи, които престанаха да бъдат такива, в момента, в който станаха „частни”. Правото е изкуство на доброто и справедливостта, а частното съдебно изпълнение е бизнес, който носи изгоди само на самите изпълнители като печалбата им е винаги за сметка не само на длъжника, но и взискателя.

За да бъдете увреден от частен съдебен изпълнител не е необходимо да имате качеството длъжник по образувано изпълнително дело. Това е така, защото макар, на теория, кредиторът да е „господар” на изпълнителния процес, правата на длъжника ( като това на правото на жилище и минимален доход за съществуване ) да са защитени, а частният съдебен изпълнител, да е длъжен да бъде гарант за тези права, на практика, частното съдебно изпълнение е по същество един законен „рекет”, упражняван както спрямо взискателя, така и спрямо длъжника. Ако последният често става жертва на посягане върху несеквестируемо имущество ( като единствено жилище, минимална работна заплата ), то кредиторът бива рекетиран от съдебния изпълнител чрез постоянно „изникващи” нови, разнообразни, а често и недължими такси за провеждане на изпълнението.

Ако частното съдебно изпълнение допринесе с нещо, то това е ощетяването на взискателя чрез всички такси и разноски, които се събират от длъжника преди неговото вземане и незаконосъобразното лишаване на длъжника от минимални средства, необходими за оцеляването на него и членовете на семейството му.

Злоупотребата с право на частните съдебни изпълнители не остана незабелязана от българския съд, който отговаря все по- адекватно на зачестилите случаи на извършени груби посегателства срещу правата на страните в изпълнителния процес, често предпоставящи дори ангажиране на наказателната отговорност на съдебните изпълнители.

За близо десет години, българската правораздавателна система отне правата на деветима частни съдебни изпълнители заради извършени от тях престъпления, дисциплинарни нарушения и увреждане на правата на страните в изпълнителния процес. Жертва на произвола на частните изпълнители станаха както кредитори, така и длъжници, както големи корпорации, така и физически лица.

Опитът на кантората показва, че най- честата грешка на страните в изпълнителния процес, особено на кредиторите, е да се доверят на „съветите” на частния съдебен изпълнител, без да вземат предвид обстоятелството, че единственото, което вълнува частните изпълнители е събирането на „сакралните” за тях такси и разноски, без значение за сметка на взискателя или на длъжника.

Когато обаче страните потърсят правата си по съдебен ред и обжалват незаконосъобразните действия на частния съдебен изпълнител, българският съд винаги се е проявявал като коректив на упражнявания от тях произвол. Когато страните сезират компетентните органи за упражняване на дисциплинарни правомощия спрямо самозабравилите се частни съдебни изпълнители, винаги е последвала съответна на нарушението санкция, пряко изражение на което е лишаването на четирима частни съдебни изпълнители от права само за последната година!

Кантората предлага съдействие както на взискатели, така и на длъжници за защита на техните законни права и интереси от злоупотребяващите с власт съдебни изпълнители.

Вие имате право да сезирате както дисциплинарната комисия към Камарата на частните съдебни изпълнители, така и Инспектората към министъра на правосъдието, в случай, че съдебният изпълнител накърнил Вашите права с противоправното си поведение.

Вие може да обжалвате действия на съдебния изпълнител, да го принудите да спре насоченото изпълнение спрямо Ваше несеквестируемо имущество ( единствено жилище, възнаграждение за труд ) в рамките на предоставената Ви от закона закрила.

И най-важното, в случай, че сте пропуснали сроковете за ангажиране на дисциплинарната отговорност и за обжалване на действията на провинилия се частен съдебен изпълнител, Вие разполагате с най- силното оръжие- да предявите иск за обезщетение за претърпените от Вас загуби, пропуснати ползи, вкл. и претърпени болки и страдания. Частните съдебни изпълнители имат задължителна професионална застраховка, както и натрупано значително имущество вследствие на десет години издевателстване над длъжника и кредитора, поради което и можете да бъде сигурни, че когато съдът уважи претенциите Ви, ще получите справедливо по размер обезщетение и ще приземите на земята самозабравилите се частни съдебни изпълнители, на които държавата не толкова обмислено предостави такива правомощия. След десет години частно съдебно изпълнение, справедливо е да кажем, че където свършва съдебния процес и започва изпълнителното производство е границата между законността и произвола!

Свържете се с нас!
Частен съдебен изпълнител
4.6 (92.5%) 40 гласs