За кантората

Ако търсите добър адвокат в гр.София, то сте попаднали на точното място. Кантората е създадена през 1992 година от адвокат Ангел Калъчев, с над 52 години юридически опит в областта на трудовото, вещното право и приватизацията. От 2012 г. Кантората се мести в столицата и работи под ръководството на адвокат Валентина Каменарска, като разширява спектъра на предлаганите правни услуги.

Понастоящем кантората е специализирана в областта на изпълнителния процес, като предлагаме изключително компетентни адвокатски услуги и пълно съдействие по образуваните от вас или срещу вас изпълнителни дела, така че да получите възможно най-бързо изпълнение, когато сте кредитор, както и да не се злоупотребява с правата ви, в случай че сте длъжник. Пресичаме всякакви опити срещу Вас да бъде воден незаконосъобразен изпълнителен процес, включително да се събират суми по вече перемирани изпълнителни дела, да се изискват за плащане необосновано завишени разноски и такси към частни съдебни изпълнители (ЧСИ), да се претендират прекомерни адвокатски хонорари.

Когато сте взискател, можете да бъдете сигурни, че вземането Ви ще бъде събрано по най-бързия възможен начин, тъй като работим с утвърдени частни съдебни изпълнители, с безупречна репутация.

Ние сме идеалният избор за Вас, ако търсите добър адвокат в София, който има опит в дела срещу банки, финансови институции – т.нар бързи кредити, Топлофикация, ВиК, мобилни оператори.

Кантората е специализирана по дела за имуществени и неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на ЧСИ /частни съдебни изпълнители/, вреди вследствие на действията и бездействията на държавните и общинските органи, вреди от телесни повреди, обида, клевета, домашно насилие и пр.

Ако се нуждаете от бърз развод, без усложнения и излишни разходи, то ние сме Вашия избор. Не толерираме семейните войни и усложнения, имащи трайно негативно влияние върху Вашите деца. Поемаме случаи, в които съдействаме за постигането на взаимоизгодно споразумение, включително относно Вашите имуществени отношения и поетите от семейството задължения по кредити.

Дейността ни е насочена към грижа за обикновените хора, които всекидневно страдат от произвола на различни търговски дружества с господстващо положение на българския пазар, както и от злоупотребите на съдебни изпълнители..

В спектъра на услугите ни е и изготвянето на договори, споразумения и покани за доброволно уреждане на спорове, като стриктно съблюдаваме сто процентовата защита на вашите права и интереси .

Поемаме наказателни дела от общ характер, като същите се работят винаги в екип от двама адвокати, за да бъдат защитени правата Ви в най-висока степен, както и за да гарантираме, че няма да има необосновани забавяния на наказателния процес, независимо дали сте обвиняем/ подсъдим , пострадал, граждански ищец и /или частен обвинител.

За контакти натиснете ТУК!

С цените на кантората можете да се запознаете тук.

Добър адвокат Валентина Каменарска
Facebook
Валентина Каменарска

Опит като юрисконсулт за мобилен оператор, адвокат на Топлофикация и банкова институция.

Свържете се с нас!