Престъпления от общ характер

В случай че имате нужда от защита, когато сте обвинен за извършване на престъпление от общ характер, нашата кантора Ви предлага високо квалифицирана помощ от адвокат Борис Мутафчиев – адвокат с над 20 години тясна специализация в областта на наказателното право и процес.

Предлагаме защита, в случай че сте обвинен в престъпление, като например: убийство, причиняване на смърт по непредпазливост, телесни повреди, отвличане, трафик на хора, блудство, изнасилване, кражба, грабеж и много други.

Организирайте своевременно и отговорно защитата си, тъй като ако бъдете признат за виновен и осъден за престъпление от общ характер, това със сигурност ще се отрази на бъдещето Ви. Много професии не могат да бъдат упражнявани цял живот или за дълъг период от време, в случай че имате предходно осъждане – настоящото може да бъде за рецидив, което е основание за много по-тежка присъда.

Единственият Ви шанс е Вашият адвокат, тъй като зад прокурорското обвинение стои целият държавен ресурс, а зад Вас само защитникът Ви. За съжаление разследващите органи рядко следват закона, а именно да събират и доказателства, които оневиняват подсъдимия, а съсредоточават усилията си единствено към бързото Ви осъждане, без да разследват задълбочено защитната Ви теза.

Свържете се с нас!