201706.07

Видове консултации с адвокат

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че кантората предлага безплатни правни консултации, само на лица, жертви на домашно насилие, както и кандидатствали по надлежния ред пред Националното бюро за правна помощ. Как да кандидатствате за такава-повече можете да научите тук: Безплатна правна помощ

Видове консултации. Предимства и недостатъци. Цени

Когато имате проблем и се нуждаете от консултация с адвокат, възниква въпросът каква консултация е най-подходяща за Вашия случай, за да получите най-компетентно, изчерпателно и полезно мнение на професионалист в съответната област. В изложението по-долу ще получите подробна информация за видовете консултации, предимства и недостатъци, какво получавате срещу тях.

Устна консултация без преглед на документи

Устната консултация, без преглед на документи е най-евтиния вариант, подходящ за клиенти, които все още нямат конкретен проблем или не са взели решение да предприемат нещо, но искат да знаят какви права и задължения имат в дадена ситуация или какви права и задължения биха възникнали за тях.

Например, устната консултация, без преглед на документи е подходяща ако обмисляте да се разведете, но не знаете последиците от развода, включително финансовите, както и какъв вид развод(по исков ред или по взаимно съгласие е възможен в дадената ситуация). Подходяща е, ако Ви предстои раждане на дете от партньор, с който нямате сключен брак, при покупка на общо жилище и ред други ситуации, в които все още няма възникнал конкретен проблем.

Алтернатива на устната консултация без преглед на документи е писмената консултация без преглед на документи.

Каква е разликата между двете и какви са предимствата и недостатъците

При устната консултация придобивате непосредствени впечатления от адвоката, който Ви я дава, можете да усетите дали е наясно с материята или често се колебае как да Ви отговори, противоречи си, дава уклончиви или объркващи отговори. Друго предимство е, че можете да зададете множество въпроси, които възникват за Вас в хода на срещата и да получите много по-голям обем информация. Недостатък на устната консултация е, че често клиентите забравят много голям процент от информацията, която им е дадена, както и не винаги идват с добре премислени и формулирани въпроси, което неминуемо води до необходимост от последващи консултации, което оскъпява иначе евтиния вариант да получите информация.

При писмената консултация, имате време да обмислите и формулирате спокойно въпросите си, като е добре да подготвите същите в писмен вид. Не е необходимо да отделяте време, за да отидете на среща в кантората на адвоката, което пести време. Всичко, което Ви е отговорено, остава написано и винаги можете да го прочетете, в случай че сте забравили отговора на въпроса си. Недостатъкът е по-високата цена и че не можете, за разлика от устната, да зададете допълнителни въпроси, които възникват за Вас, освен ако не заплатите за нова.

И двата варианта на консултациите се предлагат от нашата кантора, като цените са следните:

Устни консултации без преглед на документи:

  1. За гражданскоправен казус-25 лева, за консултация в рамките на 30 мин. И 50 лева за консултация повече от 30 мин.
  2. За консултация по наказателноправен казус- 50 лева, за консултация в рамките на 30 мин. И 75 лева, в рамките на час.
  3. Скоро ще предлагаме консултации в областта на обществените поръчки, като допълнително ще информираме за нейната цена.

Всички консултации се извършват от съответния специалист в областта или при съобразяване на неговото компетентно становище. Консултациите могат да бъдат предоставени и по телефон, след заплащането им по банков път и уговаряне на ден и час за провеждането им. Този вариант е изключително улесняващ клиенти живеещи извън София или в чужбина.

Писмена консултация без преглед на документи:

  1. За гражданскоправен и наказателноправен казус-50 лева на страница
  2. За въпроси относно обществени поръчки-предстои

Консултациите се заплащат предварително по банков път или брой, като получавате отговорите на въпросите си писмено в срок от три работни дни.

Можете да съчетаете писмена с устна консултация, като осъществите предварителна среща, на която да формулирате въпросите си, а отговорът на всички или на някои въпроси, да Ви бъде предоставен в писмен вид. Това е най-удачния вариант, при който съчетавате предимствата (но и цените) на двете консултации

Консултации с преглед на документи:

Тази консултация е подходяща винаги, когато е налице конкретен, вече възникнал проблем, особено ако е в съдебна фаза или е свързан с покупка на имот, делба, кредити, изпълнителни дела при ЧСИ и др. Има случаи, при които друг вид консултация е невъзможна. Така например, ако имате въпроси във връзка с кредит, недвижим имот, делба, да проверите дали интересите Ви са в пълна степен защитени по висящо дело е абсолютно необходимо да се извърши именно този тип консултация.

Този вид консултация адвокатът подробно разглежда и прочита всички документи касаещи случая Ви, понякога консултацията изисква и предоставяне на допълнителни услуги като преглед на съдебно дело на място в съда или на изпълнително дело в кантората на ЧСИ, като и няколко посещения в кантората.

Можете да осъществите консултация, като запише час и донесете всички документи, които касаят случая Ви. В случай, че са необходими допълнителни документи, адвокатът ще Ви уведоми какви са те, както и ще поиска да му ги предоставите. Едва след подробен преглед на документите, получавате консултация по казуса Ви. Това може да отнеме от 20-30 мин. до седмица (когато се налага преглед на дело в съда, в кантора на ЧСИ или проучване на огромен обем от документи).

  1. Цената на консултация с преглед на документи по гражданскоправни въпроси- 60-300 лева
  2. Цената за консултация по въпроси касаещи съдебна или извънсъдебна делба- от 100- 300 лева.
  3. Цена на консултация с преглед на документи по наказателноправни въпроси- 200-500 лева(при преглед на многотомни дела в съда е възможно и завишаване на цената)

Консултацията с преглед на документи може да бъде осъществена и онлайн-по e-mail. Както за юридически, така и за физически лица, кантората предлага за конкретната консултация да се сключи писмен договор, с цел отчитане на разходи.

При всички положения издаваме документ за платената цена.

За момента не предоставяме лично консултации в областта на данъчното и осигурителното право, но работим съвместно с компетентни кантори, към които Ви насочваме своевременно.

След предоставяне на консултация, многократни телефонни обаждания, съобщения във фейсбук и на имейл с уточняващи или преповтарящи се въпроси-не се толерират. Разбира се, след получаване на писмена консултация, еднократно, напълно безплатно, можете да зададете уточняващи въпроси, в случай че не сте разбрали нещо от отговора на конкретния въпрос/и.

Свържете се с нас!
Видове консултации с адвокат
Дайте оценка