201706.19

Дискриминацията, която гей двойките търпят

Наскоро се проведе гей пaрад, който се окачестви като карнавал на хора без никакви проблеми, с равни права, чиято единствена цел е да тревожат обществеността, да развращават децата и да се размотават по площадите, за да парадират със сексуалността си.

Считам, че обществото е напълно незапознато с множеството ограничения и дискриминация на конституционно и законодателно ниво, което всяка една гей двойка търпи в наши дни и което считам за недопустимо, тъй като основен принцип в правото е равнопоставеността на хората пред закона.

Равнопоставеността пред закона не означава хората да имат еднакви права и задължения, а значи че поставени в една и съща ситуация, следва да имат едни и същи правни възможности и съответно задължения. В България гей двойките имат наистина равни задължения – задължени са да плащат данъци (които правят съществуването и функционирането на държавата възможно), да плащат осигуровки и да съблюдават законите на страната си.

Но какво става, когато същите тези хора, изпълняват стриктно задълженията си, а насреща им държавата не гарантира равни права? Означава, че тези хора са дискриминирани на най-високо ниво, т.е. от самия закон.

Може би трябва да започна с най-тривиалните проблеми, засягащи и хетеросексуалните двойки живеещи без брак:

 1. Например наследяването. Както знаете нито хетеросексуалните двойки живеещи без брак, нито гей двойките могат да наследяват партньорите си. Остава единствено възможността да оставят завещания. Защо обаче това не е вариант?По българското право законните наследници имат право на запазени части, като могат да оспорят въпросното завещание по съдебен ред. Това означава, че изготвяйки завещание в полза на партньора си, автоматично заветникът е поставен в ситуация да бъде въвлечен в съдебни дела и разноски, в случай на претенции от страна на законните наследници към запазени части.Ако пък се завещават определени имущества с цел да се преодолее тази опасност, то партньорите се поставят в ситуация непрекъснато, при всяка покупка на движимо или недвижимо имущество, да пишат ново завещание. Други опасности са изгубването или унищожаването на завещанието, както и оспорването му по съдебен ред като нищожно. Ако пък се оставя за пазене при нотариус се заплащат такси.

  От всичко това женените двойки са освободени по силата на закона. Гей двойките, които не биха могли да сключат, обаче не са освободени от изброеното. Защо?

  Представете, как живеете с партньора, когото обичате, градите и купувате всичко заедно, например в продължение на 10-20 г. Сега си представете, че накрая ви наследява някой, който не ви е поглеждал от години (най-близките роднини на гей двойките често не поддържат контакт с роднините си, именно заради тяхната сексуална ориентация). Партньорът, с който сте градили всичко заедно, е безправен.

  „Справедливо“, а?

 2. Втори проблем: представете си, че сте гей двойка. Не, представете си, че сте хетеросексуална двойка без брак, тъй като е по-лесно. Единият от двойката е претърпял инцидент и е в болница. Най-малкият проблем е, че не можете да го посетите, ако не сте роднина, а състоянието му е сериозно (например реанимация).По-големите проблеми са, че не можете да дарите органи (такива се даряват на точно определено лице само от роднина; останалите донори даряват „общо“, а органите се разпределят на най-нуждаещи се по съвпадение и списък), а лекарите могат да ви откажат да ви дават информация за здравословното му състояние и причината за смърт, както и каквито и да било медицински документи.

  Не можете да вземете решение за живота или смъртта на любимия ви човек, дори неговото желание да е именно това. Решението трябва да се вземе от някой незаинтересован роднина, с когото партньора ви може отдавна да е отчужден, да му няма доверие и пр. Та този човек ще вземе решение – може би без да познава даже човека, който обичате, и който обича вас – дали да дари или не органите му, дали да го оперират или не, дали да го погребат или кремират, дали да му изключат системите. Може даже да не сте поканени на погребението или да няма такова.

 3. Следващата забрана – да се осиновяват или признават деца. Гей двойките имат деца. Независимо дали обществото го одобрява или не, това е факт. Може детето да е биологично на единия партньор или да е осиновено от него.Не виждам защо да не могат да се осиновяват деца от двамата партньори. Не считам за нормално и в интерес на едно дете, да се води такова на самотен родител и когато нещо се случи с вас, да не го отгледа човекът, който го е обичал и отглеждал досега, задно с вас, а някой знаен или незнаен настойник, приемно семейство и пр. Какво ще кажете за домовете за деца?

  Хетеросексуалните двойки не се редят на опашки, за да осиновяват, някои деца прекарват целия си живот до 18 годишна възраст в институции или приемни семейства. Всички знаем каква е средата в институция и има достатъчно доказателства, включително множество смъртни случаи от глад, побои, както и сексуално насилие. Децата растат в среда, в която стават проститутки на 10 г., взимат ги „професионални приемни семейства“, немалко от които са превърнали отглеждането им в бизнес (за това се плаща).

  Доказани са случаи на немалко приемни семейства сексуално злоупотребяващи с деца. В институциите е публично известно, че децата ги бият и тероризират „лелки“, множество деца с увреждания бяха оставени да умират от глад. Замисляли ли сте се, че гей двойките са най-обикновени хора, които могат да дадат всичко на децата си, което можете да дадете и Вие, а може би и повече?

  Какво повече дава едно хетеросексуално семейство живеещо в насилие и скандали на детето си от една гей двойка? А каква е разликата между това една жена да отглежда детето си сама или със своята майка, вместо с друга жена?

 4. Трети проблем: майчинство, обезщетения, данъчни облекчения, кредити. Гей двойките не могат да изтеглят заедно кредит и защото пред закона не са „семейство“, не могат да се ползват от данъчни облекчения за „младо семейство“. Не може по избор другият партньор да ползва „майчинство“.Пробвайте да изтеглите ипотечен кредит само с Вашите доходи, без тези на съпруга си. Пробвайте да ползвате данъчни облекчения, ако отглеждате и се грижите за дете, което не е биологично ваше или не е осиновено. Защо гей двойките не могат да се ползват от тези данъчни облекчения, като за тях важат всички данъчни тежести и задължения? Защо да не могат да ползват парично обезщетение за гледане на болния си партньор, както хетеросексуалните двойки могат? Защо да не могат да получават вдовишка пенсия, както разнополовите съпрузи?

Проблемите продължават със сферата на наказателното право. Как са защитени правата на гей двойките, които съжителстват в следните случаи:

 1. Според ГПК и НПК, свидетелят има право да откаже да свидетелства, когато е съпруг или живее в условията на фактическо съпружеско съжителство със страна по делото. Това означава ли, че гей двойките следва да се „топят“ и изобличават едни други по дела, под страх от наказателно преследване и лишаване от свобода до 5 г.?Това означава, че човек в еднополова двойка, за да не навреди на партньора си и в същото време да не лъже, следва чинно да бъде жертва на това да възстановява на страните разноските, направени вследствие на неизпълнението си като свидетел да свидетелства; да изгуби правото си да иска възнаграждение; да плати глоба за отказа си да свидетелства.
 2. Втори проблем: лица имащи право да се конституират като граждански ищци в наказателното производство и да търсят обезщетение при смърт (разбирайте „убийство“), ПТП, причиняване на смърт по непредпазливост (при трудови злополуки например) са само НАСЛЕДНИЦИТЕ на пострадалия, т.е. тук даже със завещание не става. Та тук как точно са защитени правата на гей двойки, предвид забраната да сключват бракове? Или считате за справедливо някой наследник да претендира обезщетение (имащ право на издръжка, доста е широк кръга), който не е поглеждал пострадалия от години и което лесно се доказва, а гей партньора, стоял неотлъчно, страдал и плащал лечението ви, евентуално – не.
 3. Как стои въпросът с личното укривателство? Т.е ако мъжът ви, сестра ви, синът ви например, е извършил престъпление, вие не отговаряте, ако сте му помогнали да се прикрие. Но партньорите в гей двойката? Партньорът, укрил човека, когото обича, става автоматично престъпник. Нищо че отговаря на всички морални критерии, заради които е приет въпросният текст. Всъщност във всеки един въпрос може да се включи детето: престъпник ли е родителят, законово непризнат за такъв, не по негова воля, който прикрива детето си?
 4. И как точно се осъществяват посещенията в ареста при взета мярка за неотклонение от партньор-гей? Как се посещава в арест или при задържане в полицията детето на партньори в гей двойка от небиологичния родител? Може ли да присъства на разпита му и да участва в наказателното производство, ако детето е непълнолетно, каквото право имат всички родители на непълнолетни подсъдими/обвиняеми? Може ли да участва в производства срещу детето му по закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, ако официално не се води родител?
 5. Защитени ли са правата на партньор или детето на партньор в гей двойка от домашно насилие, като по смисъла на закона, „фактическо съпружеско съжителство“, по смисъла на така тачената, но не четена Конституция е съюз между мъж и жена?
 6. Могат ли лицата в еднополова връзка, чийто партньор е пострадал от престъпление, да получат финансова компенсация, както могат тези в разнополова двойка?

На всички тези въпроси отговорът е „не“. И следва да си зададем въпросът „Защо?“.


Със съдействието на Радослав Стоянов

Свържете се с нас!
Дискриминацията, която гей двойките търпят
5 (100%) 1 глас