Дела за непоискани услуги

Много често българските потребители купуват стоки онлайн или при пътуване в чужбина. Важно е да знаете правата си, когато купувате стока от страна членка на ЕС. С всички долуизброени изисквания са обвързани и българските търговци, тъй като нашата държава е членка на ЕС.
Когато купувате стока или услуга в ЕС, следва да знаете, че имате следните права, а от своя страна търговецът е длъжен да спазва по-долу описаните изисквания:

 1. Търговецът следва да ви запознае с точната характеристика на продукта или услугата, общата цена на стоката или услугата-с включен ДДС и други такси, разходите за доставка, условията за плащане. Търговецът също така следва да е посочил номер на търговец в рърговския регистър, електронен адрес за кореспонденция (e-mail), географски адрес и телефонен номер.
 2. Всеки търговец е длъжен да ви уведоми за правото ви да откажете поръчката в срок от 14 дни, гаранция, сервиз и механизми за решаване на спорове.
 3. Никой не е длъжен да плаща цена за доставка или други такси, за които не е бил уведомен /например за застраховка на стоката/.
 4. След като направите покупка онлайн, от каталог или по друг индиректен начин, трябва да получите потвърждение за банков превод, в случай че плащате с карта. Потвърждението следва да е на хартия или имейл.
 5. Търговецът няма право, при обаждане по телефона да ви таксува с по-висока тарифа от основната, когато е посочил телефон за запивания и оплаквания.
 6. Доставката на стоката задължително се извършва в срок от 30 дни, по-дълъг срок е допустим единствено ако изрично сте се споразумели за такъв.

Ако получите повредена стока

Търговецът отговаря за всички повреди върху стоките от момента на изпращането до момента на получаването им. Ако сте получили стока, която е повредена, не изглежда така, както е изглеждала на снимката, или има каквото и да е несъответствие между описанието в рекламата и това което са ви доставили, имате право да поискате поправка, замяна или възстановяване на цената. Възстановяване на цената ще бъде възможно само когато не може артикулът да бъде поправен или заменен.

При всички положения имате право да върнете всяка една стока в рамките на 14 дневен срок, без да сочите мотиви. Стоките следва да не са използвани. В ч4 дневен срок от отказа, трябва да ги върнете на търговеца. Когато търговецът получи върнатата стока, той следва незабавно да ви възстанови цената за нея, както и разходите за доставка, а в някои случаи и за връщането на стоката-например когато не ви е уведомил, че връщането на стоката е за ваша сметка.
14-дневният срок за отказ не важи за:

 • билети за самолет и влак, автобус, кораб, билети за концерт, резерваця за хотел и за автомобил под наем
 • стоки, изработени по поръчка –картина, дреха и др.

Ако стоката не ви бъде доставена

Ако не получите стоките в срок от 30 дни или в друг срок, ако изрично сте договорили такъв, следва да отправите предупреждение до търговеца,че очаквате стоката, като му посочите разумен срок за доставка-например- 5-10 дни. Ако търговецът не извърши доставката и в удължения срок, имате право да се откажете от договора, а разходите ви да бъдат възстановени и то във възможно най-кратки срокове.
Тук е важно да се подчертае, че не сте длъжни да предупреждавате търговеца и да удължавате срока за доставка на стоката, когато тя ви е била необходима за конкретно събитие / наприемр рожден ден, сватба и др./

Важно е да знаете,че всички стоки, които купувате в рамките на ЕС имат минимална две годишна гаранция, която е безплатна. Допълнителните гаранции, които ви предлагат търговците не могат да отменят или да заменят двегодишната гаранция, дори когато стоката ви е продадена по-евтино, защото търговецът не предлага гаранция. Дори стоките врора употреба са обхванати от двегодишната минимална гаранция. В момента на покупката на стока втора употреба, можете да договорите друга по-кратка гаранция, но и тя не може да бъде по-кратка от една година.
Гаранцията започва да тече от момента на получаване на стоките. Трябва да уведомите продавача за дефектите в срок от два месеца от откриването им.

Недопустими търговски практики

Потребителите са защитени от следните нелоялни търговски практики:

1. Заблуждаваща реклама – продавачите нямат право да ви предлагат „безплатни услуги”, ако те не са в действителност такива, както и да ви предлагат „бонуси”, безплатни услуги, ако те са калкулирани в цената на стоката, която купувате.
Когато търговците правят така наречените „промоции”, трябва да уведомят потребителите какъв е броят на продаваните продукти и докога е валидно предложението.
Реклами насочени към деца са напълно забранени!

Никога, никога търговецът няма право да предлага продуктите си, като се обръща директно към дете/ца!
Например: „ Кажи на мама, че искаш/да ти купи тази играчка, рокля, сладолед и пр.”

Забранено е рекламирането на пирамидални схеми! При тях основно печалбите се формират от привличането на нови хора, а не от продажба на продукти. Последните присъединили се винаги губят парите си.
Забранено е на търговците да рекламират продуктите си, като ви убеждават, че ви предоставят някакви изключителни права /като например гаранция, право да върнете продукта и пр. , докато вие имате тези право по силата на закона.
Продавачите нямат право да ви казват,че дадена оферта важи например 3 дни и в последствие многократно удължават срокът и/ често срещано явление във сайтовете за оферти от сорта на Групо, Грабо и пр.

2. Агресивна реклама
Търговците нямат постоянно и настойчиво да ви предлагат продуктите и услугите си по телефон, електронна поща или по друг начин.

Как да защитите правата си?

Първото, което следва да направите е да се свържете с търговеца и да му обясните проблема си. Ако той не прояви интерес има няколко други възможности:

 1. Можете да използвате европейската процедура за искове с малък материален интерес –до 2000 евро. Процедурата ви дава възможност да предявите иск за дефектна стока, която сте закупили в друга страна от ЕС или онлайн от лице, пребиваващо в друга страна от Съюза. Решението на съда се признава автоматично в другите страни от ЕС, както и е изпълняемо на тяхна територия.
 2. Европейска заповед за плащане- тя се прилага по отношение на граждански и търговски спорове, при условие че другата страна не оспори вашия иск.
 3. Официална съдебна процедура – дори ако доставчикът на услуги или продавачът е установен в чужбина, имате право делото да бъде разгледано във вашата страна, ако компанията извършва търговски или професионални дейности във вашата страна или насочва тези дейности към нея.

Подайте оплакване

Подавайки оплакване не означава, че ще получите парите си обратно, но означава, че търговецът ще бъде проверен и най-вероятно санкциониран. Това може да го мотивира, да разреши извънсъдебно спорът с вас.

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm

http://www.easa-alliance.org/about_easa/en/easa_members.html

Свържете се с нас!