Трудово право

Имате ли съмнение, че са нарушени трудовите ви правата? Вашият работодател не е изплатил дължимите ви заплати или обезщетения? Мислите ли, че заслужавате компенсация при прекратяване на трудовия ви договор?

Ние от адвокатска кантора „Валентина Каменарска“ ще ви запознаем подробно с видовете компенсации, които по закон ви се полагат и никой работодател няма право и основание да ги откаже.

Адвокат специалист в трудовото правоЩе имате възможност да се информирате, за да можете да се защитите адекватно при нарушения по отношение на трудовия ви договор. Единственият начин това да се случи е посредством компетентен топ адвокат по трудово право.

Решението е ваше, но знайте, че няма кой да го вземе вместо вас, защото това е вашият труд, вашият живот, вашите права, вашите пари.

Адвокатска кантора „Валентина Каменарска“ е специализирана в областта на трудовото право, като притежава огромен опит в тази материя и наследство от над 50 години практика.

Ако имате проблеми с вашият работодател, то ние ще ви помогнем да потърсите своите права и да получите полагащата ви се компенсация. Част от проблемите, с които често се сблъскваме са:

 • Уволнение несъобразено със законовите изисквания;
 • Неизплащане на трудови обезщетения;
 • Проблеми при възстановяване на работа;
 • Изменение без съгласието на служителя или работника на трудовия договор
 • и др.

Видове обезщетения, които ви се полагат

Потърсете своите права с помощта на адвокатите от нашата кантора, защото само така ще сте наясно как законът ви защитава и какви са видовете компенсации, които можете да получите.

 1. Обезщетение за неспазено предизвестие

Когато работодателят прекратява трудовия ви договор едностранно без предизвестие, той задължително ви дължи и съответната компенсация. Това негово действие носи съответните последствия от гледище на трудовото право и законите на Република България.

 1. Обезщетение при едностранно прекратяване на трудов договор от страна на служител/работник без предизвестие

В случай, че вашият работодател не е изпълнил ангажимента си по отношение на трудовото ви възнаграждение като неплащане на заплата в срока, посочен в договора, който сте подписали или друго настъпило постфактум обстоятелство, то имате възможност да получите компенсация под формата на обезщетение.

 1. Обезщетение за оставане без работа

Най-често този тип обезщетения се получават от служителя/работника при прекратяване на дейността на компанията, при промяна на населеното място или значително намаляване обема на работата, което най-често води до принудителен неплатен отпуск.

 1. Обезщетение при заболяване, което не ви позволява обективно да работите на досега заеманата длъжност

Такъв вид обезщетение имат право да получават работници и служители, които трябва да отговарят на следните две условия едновременно , а именно да имат поне 5 години трудов стаж в предприятието и да не са се възползвали от подобна компенсация през последните 60 месеца.

 1. Обезщетение при пенсиониране

След прекратяване на трудов договор, поради придобиване правото на пенсия, вие трябва да получите обезщетение за минимален срок от два месеца. В случай че сте работили през последните 10 години при същия работодател и сте придобили правото за пенсиониране, той е длъжен да ви осигури обезщетение в рамките на брутното ви трудово възнаграждение за минимален период от шест месеца.

 1. Обезщетение за неизползван отпуск

Вие имате право да се възползвате от компенсация и при неизползване на платен годишен отпуск. Работодателят е длъжен да ви изплати този вид компенсацията, без значение какъв е видът на основанието за прекратяване на трудовия ви договор.

 1. Обезщетение при незаконно уволнение

Когато се установи, че сте били незаконно уволнени от съда, то работодателят ви дължи обезщетение за времето, през което сте останали без работа. Размерът на този вид компенсация не може да надхвърля трудовото възнаграждение за срок от шест месеца.

 1. Обезщетение при неиздаване на документи и задържане на трудовата книжка

Работодателят е задължен да издава различни документи, които са необходими на работника или служителя, за да реализира свои права.

За да имате право на обезщетение от страна на своя работодател при забавяне на издаването на документите, свързани с трудовото ви правоотношение, или в случай, че са вписани неверни данни в издадените такива. Компенсация е възможна и в случай на незаконно задържане на трудовата ви книжка, след прекратяване на трудово правоотношение.

 1. Обезщетение при прекратяване срещу уговорено обезщетение

Работодателят може да направи предложение по свое желание и инициатива на работника или служителя за прекратяване на трудовия му договор срещу ангажимент да изплати справедливо обезщетение. Ако работникът или служителят не отговори писмено на предложението в рамките на 7-дневен срок, се приема, че няма съгласие от негова страна.

Припознахте ли се в някой от изброените казуси? Ако е така, е дошло време да предприемете стъпки в правилната посока. Защитете се! Това са вашите интереси и вашите пари! Не позволявайте работодателят да ви ограби най-безцеремонно. Проявете желание, а ние ще доведем делото ви до край и ще получите полагаемото си обезщетение, което може да се окаже повече от необходимо.

Свържете се с нас!