Дела срещу топлофикация

дела срещу топлофикация

Проблемът с Топлофикация и потребителите ескалира през последните години. Това се дължи на факта, че потребителите отказаха масово да заплащат дължимите суми към Топлофикация и то не без основание.

От друга страна, Топлофикация се възползва от правото си, което й дава законът и на основание чл. 410 ГПК потърси дължимите й суми по реда на заповедното производство. И точно тук възникна въпросът: запознати ли са потребителите с правата си и доколко основателни са претенциите им да не заплащат на Топлофикация?

По реда на чл. 410 ГПК съдът издава заповед за изпълнение, която се връчва на длъжника. Ако длъжникът не може да бъде намерен на адреса, се залепва съобщение от призовкаря и последнит се смята за уведомен.

Много е важно длъжникът да не се укрива, а незабавно да потърси консултация, за да не изпусне срока за възражение. Естествено, предварително трябва да се види каква е претенцията на Топлофикация и за какъв период се касае.

Предвид факта, че има сметки, които не са заплащани с години, повечето длъжници могат да се възползват от правото си да противопоставят давност. Давността за лихви и главно задължение е 3г.

Има възможност да се възрази и по други причини – спряни радиатори, неотчетени топломери, съсобственост на апартамент и т.н. Назначава се експертиза и за отчетените суми, които в повечето случаи надвишават реалното потребление с повече от 30%.

Ако длъжникът възрази в срок, съдът указва на Топлофикация, че има възможност да предяви иск в законоустановения едномесечен срок. След което се образува гражданско дело, като Топлофикация задължително изискват две експертизи – съдебно-счетоводна и техническа. В това производство длъжникът може да противопостави всички свои възражения, да постави допълнителни въпроси към експертите и т.н.

Ако длъжникът не възрази в срок, заповедта за изпълнение влиза в сила и съдът издава изпълнителен лист на Топлофикация, след което се образува изпълнително дело при съдебен изпълнител и се преминава към запор на заплатата на длъжника и останалите способи за принудително изпълнение.

Моят съвет към длъжниците е – получите ли призовка от Топлофикация София или друго топлофикационно дружество, незабавно се консултирайте с адвокат, защото сроковете са много важни. Не предприемайте самосиндикални действия.

Има изключително много тънкости по отношение на тази материя и макар много адвокати да твърдят, че са запознати с нея, това не е така. Обикновено се депозират стандартни отговори, със стандартни възражения, които от години съдът е приел за неоснователни. За да бъдете правилно защитени е необходимо да потърсите адвокат, който разбира не само от право, но и от целия процес, от самото начало от присъединяване на сградата към топлопреносната мрежа.

Свържете се с нас!