Наказателно право

Оказване на правна помощ при дела, касаещи наказателно право и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление от различен характер.

Адвокат по наказателно право

Какво можете да очаквате от нашите адвокати по наказателни дела?

  • Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, и защита при извършване на процесуални действия по разследване.
  • Споразумения за решаване на наказателни дела.
  • Съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство.
  • Съдействие от нашите адвокати и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др. компетентни органи.
  • Предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред.
  • Защита по обвинения в различни престъпления, касаещи наказателно право – престъпления против собствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие и др.
  • Дела за реабилитация на осъдени лица.
Свържете се с нас!