Дела срещу мобилни оператори

Проблемът при мобилните оператори в най-честия случай се състои в това, че се прехвърлят стари, погасени по давност вземания на колекторски фирми. От тези фирми може да ви притесняват ежедневно, като постоянно се сменят фирмите и служителите, които Ви се обаждат.

дела срещу мобилни оператори

Важно е да знаете, че всички вземания на мобилните оператори , включително за неустойки се погасяват с изтичането на 3г. давност. Давността не се прилага служебно от страна на мобилните оператори-напротив. Тъй като биха загубили иск, ако решат да заведат дело, в което да претендират погасените по давност сметки, те продават тези вземания на колектори.

Колекторите също няма да заведат иск срещу Вас, но за сметка на това ще Ви плашат по всевъзможни начини – че ще ви „дадат на ЧСИ“, че ще Ви осъдят и пр.

Колекторските фирми ще Ви приканват да сключвате споразумения с тях, за да избегнете всички твърдени от тях бъдещи неблагоприятни последици.

Не го правете, ако не сте се консултирали с адвокат. Най-често, за да преустановите подобен тормоз, се налага Вие да заведете дело. Тъй като изтичането на давността може да бъде признато единствено от съд, се налага да заведете иск, с който да се установи, че не дължите претендираните от Вас суми, като погасени по давност.

За целта, не хвърляйте Поканите за доброволно изпълнение, които получавате от фирмите за събиране на вземания и от мобилните оператори. Те са Вашето доказателство, че от вас се претендира определена сума в определен размер. Ако Ви тормозят само по телефона, изисквайте да разберете с коя фирма разговаряте и поискайте да Ви се изпрати имейл, с посочена банкова сметка на колектора, както и размерa на претендираната от Вас сума. Не са Ви необходими други доказателства.

Имайте предвид, че разноските, които сте направили-държавна такса и адвокатски хонорар, по дело, в което се установява, че не дължите сума, като погасена по давност, ще Ви бъдат възстановени от фирмата-ответник.

За цени проверете тук!

Свържете се с нас!