201612.13

Как да се защитим от колекторите и техните арбитражи – ръководство

Много колекторски фирми създадоха арбитражи с една единствена цел – да Ви осъдят незаконно, въпреки че никога не сте подписвали договор, в който фигурира арбитражна клауза за отдавна изтекли по давност вземания или направо несъществуващи такива.

Ето как да се защитите от този произвол стъпка по стъпка:

Когато получите съобщение от арбитраж, че има заведено дело срещу Вас от дадена колекторска фирма, първото, което трябва да направите, е да обърнете внимание на срока, в който следва да отговорите на исковата молба. Най-често сроковете са безумно къси – около 7 дни.

Най-бързата Ви защита в този случай е да отговорите на исковата молба, като изрично възразите, че нямате сключен договор, в който да присъства арбитражна клауза, поради което възразявате срещу това делото да бъде разгледано от арбитраж.

Към възражението добавете всички Ваши възражения – за изтекла погасителна давност, за размера на задължението и пр.

Обърнете внимание на следното: В случай че използвате адвокатска помощ за изготвяне на възражение за липса на арбитражна клауза, няма да Ви бъдат присъдени разноските за адвокат, тъй като няма да има решение, а определение на арбитражния съд за прекратяване на делото, което все още няма изпълнителна сила. Ще можете да претендирате направените разноски като вреди в отделно гражданско дело.

Нашата адвокатска кантора предлага:

  • Изготвяне на възражение за липса на компетентност – 50 лв.
  • Изготвяне и входиране на възражение за липса на компетентност и отговор на искова молба – 300 лв., като цената се покачва в зависимост от размера на търсената от колекторската фирма сума.

В случай че сте пропуснали срока за отговор на исковата молба – не предприемайте нищо. Не сключвайте споразумение с колектора, не плащайте претендираните суми, не входирайте никакви молби и отговори.

Изчакайте да получите арбитражното решение, с което естествено сте осъдени.

От момента на получаване на арбитражното решение имате 3 месечен срок, в който можете да го отмените пред Върховния касационен съд. За отмяната на арбитражното решение, ще ви е необходима адвокатска помощ, тъй като по закон тя е задължителна пред касационната инстанция, но тук вече сте защитени и ВКС ще Ви присъди направените разноски, като колектора ще е задължен да Ви ги плати, включително ако се наложи и принудително.

Свържете се с нас!
Как да се защитим от колекторите и техните арбитражи – ръководство
Дайте оценка