Обезщетение по договор

В договора между страните може да са включени редица клаузи за неустойки. Те ви дават право да претендирате имуществени вреди, без да се налага да ги доказвате. Когато няма такива клаузи всички имуществени вреди от договора следва да бъдат доказани в евентуален съдебен процес.

Новото в практиката е, че е допустимо да бъдат търсени неимуществени вреди от неизпълнението на договор или отделни негови клаузи. /Тълкувателно решение № 4/2012 гр.София, 29 януари 2013 год./

Често такива обезщетения се търсят от потребителите пострадали от мобилни оператори и топлофикационни дружества, ЧЕЗ и ВИК – поради факта, че не изпълняват редица свои задължения по договор и по закон. Въпреки, че потребителите отправят множеството оплаквания, подават жалби и провеждат кореспонденция, служителите на въпросните дружества не им съдействат и не извършват никаква реална проверка относно начисляването на фактурираните суми. Служителите на въпросните търговски дружества проявяват груба небрежност, при изпълнение на задълженията си, в нарушение на общо изискваната от чл.302 ТЗ дължима грижа./Решение 229 /14.08.2012г. на ВКС/.

Също така търговските дружества отговарят за действията на служители на колекторски фирми, които си служат със заплахи за неблагоприятни последствия, в случай че не последва заплащане на претендирани суми. Търпените от Вас неимуществени вреди изразяващи се в стрес, безпокойство, безсъние и др. подлежат на обезщетение.

Свържете се с нас!