Блог

Здравейте !

Тук ще пиша на разбираем език за всичко, което в практиката си съм установила, че Ви вълнува и което смятам, че е важно да знаете. Информацията е сила и Вие имате право да разполагате с нея, за да упражнявате правата си. Въпреки, че незнанието на правото не извинява, законите сякаш са писани от пияни китайци. Мисля, че в много от случаите това е тенденциозно. Самият съд не може да ги дешифрира и често създава противоречива практика. Налага се тълкуване от най-висшата съдебна инстанция, в която правораздават съдии с над 20 години юридически стаж. След няколко години обаче се оказва, че тълкувателните решения на ВКС се нуждаят от ново тълкуване. А от Вас се очаква, че законите са Ви ясни като девическа сълза.

Ако търсите адвокат или искате да научите нещо повече за Вашите права, Вие сте попаднали на правилното място! Тук се пише на разбираем език за нещата от живота, които законодателят е подчинил на своята воля като е създал за това правни норми. С други думи, искам да дам знания за правата, задълженията и отговорностите на гражданите и техните организации както и да обясня юридическите правила, които трябва да направят обществените отношения по-справедливи.

Информацията, която ще намерите на сайта е за безплатно ползване и е предназначена за обогатяване правните познания на посетителите на сайта, но тя не е достатъчна за да водите успешно сами съдебни процеси. Четенето на правни текстове не е равносилно на юридическо образование. Търсете навреме професионална помощ, тълкуването и прилагането на закона не е работа за самодейци.

Добре дошли в дебрите на правото!

201706.19
Дискриминацията, която гей двойките търпят

Наскоро се проведе гей пaрад, който се окачестви като карнавал на хора без никакви проблеми, с равни права, чиято единствена цел е да тревожат обществеността, да развращават децата и да се размотават по площадите, за да парадират със сексуалността си. Считам, че обществото е напълно незапознато с множеството ограничения и дискриминация на конституционно и законодателно…

201706.07
Видове консултации с адвокат

Уважаеми клиенти, Информираме Ви, че кантората предлага безплатни правни консултации, само на лица, жертви на домашно насилие, както и кандидатствали по надлежния ред пред Националното бюро за правна помощ. Как да кандидатствате за такава-повече можете да научите тук: Безплатна правна помощ Видове консултации. Предимства и недостатъци. Цени Когато имате проблем и се нуждаете от консултация…

201612.13
Как да се защитим от колекторите и техните арбитражи – ръководство

Много колекторски фирми създадоха арбитражи с една единствена цел – да Ви осъдят незаконно, въпреки че никога не сте подписвали договор, в който фигурира арбитражна клауза за отдавна изтекли по давност вземания или направо несъществуващи такива. Ето как да се защитите от този произвол стъпка по стъпка: Когато получите съобщение от арбитраж, че има заведено…

201612.12
Незаконно въвеждане на такси и увеличаване на лихви от банките

Важно е да знаете, че: Неравноправна е всяка уговорка във вреда на потребителя. Договорът за банков кредит е потребителски договор. Страни по него са физически лица, използващи отпуснатия им кредит за свои лични нужди, явяващи се потребители по смисъла на §13, т.1 от ЗЗП и търговска банка – търговец по смисъла на § 13, т.2…

201611.15
Имоти – знаете ли, че?

Ако притежавате имоти в съсобственост с друго лице или лица имате редица права и задължения, свързани със съсобствения имот. Важно е да знаете правата си и с какви видове съдебна защита разполагате, за да се защитите от недобросъвестни лица. Нашата кантора е специализирана в областта на съдебната и доброволна делба, както и всички искове, които…

201606.29
Безплатна правна помощ

Важно е да знаете, че всяко затруднено материално лице има право на безплатна правна помощ. Кантората предлага безплатна правна помощ ЕДИНСТВЕНО и САМО, ако кандидатствате и бъдете одобрени от съда или чрез Националното бюро за безплатна правна помощ. Видовете правна помощ, които можете да ползвате, чрез националното бюро за правна помощ са: Консултация с оглед…

201606.21
Арбитражите – посегателство срещу правата на гражданите

В последната година особена популярност придобиха проблемите в арбитражните съдилища, на които внимание обърна омбудсмана ни – Мая Манолова, тъй като до този момент единствено шепа юристи, алармираха за ескалиращите опасности за правата на хората. Всъщност, проблемът с арбитражите не е нов и проблемът започва от Народното събрание. Българският законодател за пореден път отказва да…

201606.01
Неуредици и закононарушения на „Център за градска мобилност“ ЕАД

1. В случай, че дадено лице не е заплатило цената на билета, то по закон няма право да бъде санкционирано с налагане на административно наказание. Столична община няма никакви контролни правомощия по осъществяването на превоза на пътници с МГТ на територията на общината, който превоз е по дефиниция „обществен превоз на пътници“ (арг. § 1,…

201605.31
Обезщетение при забавено правосъдие

Нормата на чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи регламентира правото на справедлив съдебен процес, съгласно който всяко лице при определянето на неговите граждански права и задължения или при наличието на каквото и да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично гледане на…

201605.20
Частен съдебен изпълнител

Съществуващата повече от десетилетие фигура на частния съдебен изпълнител се ползва с негативно обществено мнение, което, за съжаление, е повече от заслужено. Въпреки шумно прокламираната ефективност на изпълнителния процес под ръководството на частните изпълнители, всеки, който е бил взискател или длъжник в такъв процес е наясно, че „ефективността” им се разпростира единствено до събиране на…

201605.17
Как банките съзнателно нарушават правата на вложителите си

Знаете ли, че когато вложите спестяванията си в банка или получавате заплатата си по банков път парите ви са защитени дори повече отколкото на банките им се иска. Съвременните технологии позволяват умела фалшификация на различни документи като пълномощни, удостоверения за наследници, документи за самоличност, посредством които организираната престъпност посегна на спестяванията и наличните парични средства…

201605.17
Обезщетение при трудова злополука

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. Трудова злополука е и злополука, станала по време на обичайния път при отиване или при…