Административно право

Комплексно административно право – обслужване на юридически лица и граждани

Адвокат по административно право в СофияАдминистративното право има за цел да регулира обществените отношения.

То се отнася до казуси, касаещи взаимодействието на органите на държавното управление и съответните длъжностни лица при изпълнение на обществено-публични функции в рамките на териториалните структури и държавата.

Адвокат Каменарска предлага широк спектър от правни услуги в областта на специализираното административно право на своите довереници. По този начин, те могат да реагират напълно адекватно при обстоятелства от административен тип, които изискват намесата на експерт юрист.

Ние ще ви помогнем при нужда от:

  1. Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове.
  2. Обжалване по административен и по съдебен ред на индивидуални административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация.
  3. Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи.
  4. Консултации по административно право и оказване на ефективно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиването на българско гражданство, легализиране на пребиваването и статута на чужденците на територията на Република България, осигуряване на визи и разрешения за временно или постоянно пребиваване в страната.
  5. Представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.

Ако се нуждаете от адвокат по административно право – не се колебайте да се свържете с нас!

Свържете се с нас!