Блог

201605.20
Частен съдебен изпълнител

Съществуващата повече от десетилетие фигура на частния съдебен изпълнител се ползва с негативно обществено мнение, което, за съжаление, е повече от заслужено. Въпреки шумно прокламираната ефективност на изпълнителния процес под ръководството на частните изпълнители, всеки, който е бил взискател или длъжник в такъв процес е наясно, че „ефективността” им се разпростира единствено до събиране на…

201605.17
Как банките съзнателно нарушават правата на вложителите си

Знаете ли, че когато вложите спестяванията си в банка или получавате заплатата си по банков път парите ви са защитени дори повече отколкото на банките им се иска. Съвременните технологии позволяват умела фалшификация на различни документи като пълномощни, удостоверения за наследници, документи за самоличност, посредством които организираната престъпност посегна на спестяванията и наличните парични средства…

201605.17
Обезщетение при трудова злополука

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. Трудова злополука е и злополука, станала по време на обичайния път при отиване или при…

201604.18
Истината за Топлофикация и т.нар. „сградна инсталация”

В множество съдебни решения се наблюдават мотиви, буквално копирани едни от други, без да е упражнено правото и задължението за тълкуване на закона и то съгласно принципа за най-благоприятен за потребителя, се приема, че има наличие на договор, по силата на закона, при действащи ОУ, между потребителите и Топлофикация. Тези констатации са правно неприемливи. Съгласно…

201604.05
Проблеми в туризма

Често през летния сезон, туристите стават жертва на различни агенции, които предлагат некачествени услуги, не изпълняват задълженията си по договор или направо ви взимат парите, след което се оказва, че екскурзия няма да има, а срокът в който ще ви върнат заплатените суми е неизвестен. Ние Ви съветваме никога да не заплащате туристическата услуга, преди…

201603.31
Дупките по пътищата и правата ви

Ако сте пострадали в резултат на дупка на пътното платно, тротоара, подлеза и пр. или върху автомобила ви или велосипед, мотор са нанесени имуществени вреди, то тези вреди подлежат на обезщетяване от собственика на пътя или от задълженото да поддържа и ремонтира пътя лице. Това са съответната община по отношение на поддържането и ремонта на…

201603.31
Как да получим обезщетение при отменен или закъснял полет?

Ето как да си вземете обезщетението, ако са ви забавили полета (Важи и за стари полети, а давността е 5 години.) 1. Обезщетенията важат само ако летите от/до летище в ЕС. И не се изплащат, ако има буря или терористичен акт. Бъдете сигурни, че сте се чекирали навреме. Обезщетенията не важат, ако сте си изпуснали…

201603.30
Кой поема отговорност при ухапване от бездомно и домашно куче

Знаете ли, че: За ухапване от бездомно куче отговорност носят общините, а за ухапване от домашно куче – неговият собственик. Съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) пострадало от ухапване лице може да съди общината за нанесени имуществени вреди (разходите за лекарства, лечение, психолог) и неимуществени вреди (болката, уплахата, стреса). На общината със закон е…

201603.30
Как да осъдим работодател, който бави заплата

Важно е да знаете как да си съберете неполучено трудово възнаграждение. Забава от страна на работодателя да ви изплати дължимо трудово възнаграждение е достатъчно, за да можете да предявите своите вземания по съдебен ред. Единствено когато работодателят ви страда от финансови затруднения, които не му позволяват да изплати цялото възнаграждение, той може да ви издължи…

201603.30
Как да получим обезщетение при лека телесна повреда?

Леката телесна повреда е престъпление и се изразява в причиняване на болка или краткотрайно неприятно усещане,произтичащо от физическо въздействие. Това означава, че дори шамара, грубото бутане, дране и т.н. са лека телесна повреда. Преследва се по частна тъжба от пострадалия. Желателно, дори задължително е към нея да се приложи и медицинско свидетелство. Ако сте станали…

201603.30
Ремонт на общите части в сгради в режим на етажна собственост

Покривите на сгради в режим на етажна собственост са общи части. А поддръжката на общите части в сградата е задължение на етажните собственици. За да се направи ремонт, трябва да се приеме решение на общото събрание на собствениците. А разходите за тези ремонти и обновяване се разпределят между собствениците, съразмерно с притежаваните от тях идеални…

201603.30
Важно е да знаете за домашното насилие

Домашното насилие не е само физическо насилие. То бива и сексуално, емоционално психическо, както и икономическо насилие. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие, което означава, че ако упражняват някоя от гореизброените форми на насилие върху Вас, пред детето Ви, то не само Вие сте…