201603.30

Важно е да знаете за домашното насилие

Домашното насилие не е само физическо насилие. То бива и сексуално, емоционално психическо, както и икономическо насилие. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие, което означава, че ако упражняват някоя от гореизброените форми на насилие върху Вас, пред детето Ви, то не само Вие сте жертва на домашно насилие, но и то, въпреки че спрямо него няма директно посегателство. Изложението по-долу ще внесе яснота кога може да потърсите помощ, без да претендира да бъде изчерпателно.

Физическото насилие се изразява в блъскане и нанасяне удари, ритници, плесници, както и когато се хвърлят по Вас предмети или се отправят заплахи с оръжие. Физическо насилие е и когато Ви въпрепятстват да напуснете дома си или Ви заключат някъде против волята Ви. Ако Ви се откаже наложителна помощ, когато сте болен, наранен или при бременност, както и ако Ви възпрепятстват да потърся медицинска помощ, това също е физическо насилие.

Сексуално насилие е налице когато някой Ви принуждава да се събличате против волята си, принудително Ви подтиква към полово сношение , умишлено Ви лишава от сексуален контакт , както и прояви на изключителна ревност .

Емоционално и психическо насилие ще е налице ако системно Ви критикуват, крещят или обиждат, когато се подиграват на убежденията Ви, забраняват Ви да ходите на работа, обиждат роднините и приятелите Ви. Емоционално и психическо насилие е налице и когато не Ви позволяват да се срещате с други хора и да поддържате отношения с близки и роднини, унижават Ви пред хора, заплашват Ви, че ще Ви изгонят от къщи или че ще Ви вземат децата.

Икономическо насилие се упражнява когато се налага пълен контрол над домашния бюджет от страна на член на семейството, както и когато член от семейството еднолично взема финансовите решения и си присвоява всички семейни доходи.

Не всеки може да извърши домашно насилие. Срещу Вас се упражнява домашно насилие когато негов автор е съпругът Ви или респективно съпругата , както и лице, с което живеете на съпружески начала, без да имате брак. Важно е да знаете, че автор на домашно насилие може да бъде и Ваш бивш партньор, с когото вече НЕ живеете в едно домакинство, но преди сте живели, независимо дали имате дете или не. Ако имате дете от партньор, с когото нямате брак и не сте живели никога зедно, той също може да е автор на домашно насилие спрямо Вас. Разбира се домашно насилие могат да упражнят родители, баби, дядо, деца и внуци, братовчеди, бивши и настоящи роднини по сватовство , настойници и попечители на малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица, както и приемни родители. Ако живеете с лице на съпружески начала, без брак, меже да станете жертва на домашно насилие, когато то се упражнява от негови възходящи/ майка, баща, дядо и т.н./, низходящи /деца , внуци и правнуци/.

Важно е да запомните е, че молба за налагане на мярка срещу домашно насилие се подава в съда, В СРОК ДО 1 МЕСЕЦ от момента, в който спрямо Вас е извършено домашно насилие! Молба може да подаде и непълнолетно лице / навършило 14г./. Следва да сте се снабдили с медицинско свидетелство, когато се касае за физическо насилие. Имайте предвид, че лесно се установяват физически травми, дори когато е ударен еднократно шамар. Важно е да знаете, че дори когато не разполагате с НИКАКВИ доказателства, съдът ще издаде заповед за защита на основание приложената декларация по ЗЗДН. В тази декларация, Вие заявявате, че сте жертва на домашно насилие, като за неистинността на тези факти отговаряте наказателно. Декларацията се прилага задължително към молбата, с която искате от съда вземане на мерки срещу домашно насилие

В случаите, когато има опасност за живота или здравето Ви, то Вие може да подадете и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

При подаване на молбата НЕ ВНАСЯТЕ никакви държавни такси. Производството е БЕЗПЛАТНО и бързо. Съдът разглежда молбата Ви в срок от 30 дни.Чак при издаването на заповед от съда, разноските се възлагат на извършителя на домашното насилие. Адвокатския хонорар, който сте заплатили също ще бъде присъден в тежест на извършителя на домашно насилие и Вие ще си го получите обратно.

Свържете се с нас!
Важно е да знаете за домашното насилие
4.5 (90%) 16 гласs