201604.05

Проблеми в туризма

Често през летния сезон, туристите стават жертва на различни агенции, които предлагат некачествени услуги, не изпълняват задълженията си по договор или направо ви взимат парите, след което се оказва, че екскурзия няма да има, а срокът в който ще ви върнат заплатените суми е неизвестен.

Ние Ви съветваме никога да не заплащате туристическата услуга, преди да сте подписали договор, както и да Ви е представена валидна застраховка, която всяка туристическа фирма е длъжна да поддържа. Съгласно чл. 100 от Закона за туризма, туроператорът е длъжен да предостави на потребителя сертификат за сключена валидна застраховка, преди да сключи с клиента, договор за организирано пътуване и преди заплащането на цената и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването. Не само това, Вие имате право и застрахователят е длъжен, при поискване от Ваша страна, да Ви представи доказателства, че е платил застрахователната премия по договора за застраховка. (чл. 102 от Закона за туризма).

Когато туроператорът не представи на потребителя сертификат за сключена застраховка, потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

Това дали туроператорът е застрахован е изключително важно за Вас, тъй като в случай на несъстояло се или разочароващо пътуване, можете да търсите парите си или друг вид обезщетение директно от застрахователя, (чл.106 ал.3 от Закона за туризма) без съдебни процеси, а платежоспособността на застрахователя е гарантирана, за разлика от тази на туроператорът, който може да няма никакво имущество.

Съветът на нашата кантора е когато избирате туроператор да следите за следните неща:

1. Дали туроператорът/туристическият агент е регистриран-това лесно можете да проверите на http://www.tourism.government.bg

2. Задължително изискайте договорът, който предстои да сключите, за преглед преди да го подпишете. Дайте си време, за да се запознаете с неговото съдържание на спокойствие. Всяка клауза, която намирате за неясна, може да поискате да Ви бъде разяснена писмено или да бъде изменена.

Туроператорът е длъжен да Ви предостави договора, за да вземете информирано решение дали да пътувате с него, какви са условията, неустойките, датите, цените. Туроператорът веднъж изпратил писмена оферта няма право едностранно да я коригира и да променя условия по договора. Когато туроператорът промени значително някоя от основните клаузи на договора, е длъжен – пряко или чрез туристическия агент, да уведоми потребителя не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването.

Вие можете да:

1. приемете промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или

2. се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

Увеличаване на цената с повече от 5 на сто се смята за значителна промяна на договора.

Имате право да Ви бъдат възстановени платените суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ, както и да предявите иск за обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договора.

Когато по време на пътуване не бъде изпълнена значителна част от услугите по договора или туроператорът установи, че няма да е в състояние да изпълни значителна част от тези услуги, туроператорът следва да Ви обезщети за разликата между предоставените услуги и тези, които са уговорени в договора. Ако се туроператорът предлага да замени една услуга с друга, като това е свързано с допълнителни разноски за вас /например – станала е грешка и трябва да смените хотела, но за новия хотел туроператорът ви съобщава, че следва да доплатите по още 50 лева/, тогава имате право да се откажете от пътуването, като туроператорът е длъжен:

Да осигури транспорт до началния пункт на пътуването –например вие сте в Париж, операторът е длъжен да Ви върне обратно в София, без това да е свързано с допълнителни разходи за Вас, както и да Ви обезщети за нанесените вреди.

Ако мястото за настаняване или някоя от предоставените услуги не отговаря на предварителното описание, трябва да се оплачете веднага и да поискате подходяща алтернатива или компенсация. Рекламацията се прави в писмена или друга подходяща форма, включително чрез имейл. Относно сроковете за рекламации, те задължително следва да са описани в договора ви с туроператора.

Ако не сте удовлетворени от услугите, предоставени от туроператора или туристическия агент, може да подадете жалба или оплакване в Комисията за защита на потребителите (КЗП). Ако търговецът е регистриран в друга държава членка на ЕС, в Исландия или в Норвегия, жалби се подават до Европейския потребителски център (ЕПЦ). КЗП има денонощен Национален телефон на потребителя с безплатен номер 0700 111 22. Жалби и сигнали може да се подават и на: info@kzp.bg. Оплаквания до ЕПЦ се подават на адрес: София 1000, ул. „Бачо Киро“ № 14; тел. +359 2 986 7672, info@ecc.bg. Сайтът на центъра е www.ecc.bg.

Свържете се с нас!
Проблеми в туризма
4.6 (92.73%) 22 гласs