201603.30

Как да получим обезщетение при лека телесна повреда?

Леката телесна повреда е престъпление и се изразява в причиняване на болка или краткотрайно неприятно усещане,произтичащо от физическо въздействие. Това означава, че дори шамара, грубото бутане, дране и т.н. са лека телесна повреда. Преследва се по частна тъжба от пострадалия. Желателно, дори задължително е към нея да се приложи и медицинско свидетелство.

Ако сте станали жертва на насилие, извадете такова свидетелство веднага, ако ви е възможно. В град София, медицинско свидетелство се издава на ул. Здраве № 2 и струва 40 лева.

Ако нямате такова, добре е да има свидетели на случилото се, които са готови да Ви помогнат. Заплатените 40 лева можете да търсите от извършителя, заедно с обезщетението за претърпените от Вас неимуществени вреди / в правната терминология се наричат страдания и болки / , те представляват за Вас имуществени вреди, също такива са и средствата отделени за закупуване на лекарства, медицински прегледи и интервенции, ако има такива. Може да поискате и удостоверение от психолог.

Погрешно хората смятат,че е необходимо да има големи, лесно забележими рани, престой в болница,медицински интервенции. Подобни неща не са необходими, за да претендирате вреди, както и за да Ви се издаде медицинско удостоверение.

Задължително тъжбата трябва да бъде подадена в 6-месечен срок след извършеното срещу вас посегателство, за да осъдят провинилият се спрямо Вас, на лишаване от свобода, глоба или пробация. Глоба се заплаща към държавата, отделно от обезщетението, което ще претендирате за вреди.

Ако пропуснете този срок, можете да търсите вреди в рамките на 5 години, но няма да бъде в наказателно, а в гражданско производство, т.е. няма побойника да бъде осъден за извършено престъпление с лишаване от свобода, глоба или пробация. Вие обаче ще получите парично обезщетение.

Неимуществените вреди са вашите неприятни емоционални преживявания, в следствие на изживените болки и унижение. Те се доказват със свидетели и/или с експертиза. Тъжителят сам определя каква сума да претендира. За претърпените от вас болки и страдания от душевен и физически характер, съдът присъжда обезщетение от порядъка на няколко хиляди лева.

Важно!
Ако вие отвърнете на този, който Ви е ударил и сте му нанесъл същата по тежест телесна повреда, съдът може да освободи и двамата от отговорност. Т.е ако Ви ударят, много по-умно е да се въздържите и да не отвърнете. Ще може да осъдите побойника, да му наложат глоба и отделно да вземете обезщетение.

Важно е деецът да не ви е ударил при неизбежна отбрана – ако вие пръв сте посегнал например.

Непредумишлената лека телесна повреда не е наказуема. Т.е трябва да сте ударени нарочно, а не някой да ви е бутнал, настъпил или съборил без да иска.

Не пропускайте да прочетете:
Свържете се с нас!
Как да получим обезщетение при лека телесна повреда?
4.3 (86.49%) 37 гласs