Дела за обезщетения за вреди

Какво представляват вредите, за които можем да заведем иск?

Дело за лека, средна, тежка телесна повредаТова са всички неблагоприятни последици от неправомерните действия на някого. Ако например някой ви удари, вреда ще бъде болката, унижението, стреса, уплахата, лекарствата, които сте закупили, медицинските манипулации, които сте заплатили и всички негативи, които сте търпели до пълното си оздравяване.

Неимуществените вреди са всеки емоционален дискомфорт, създаване на лошо име в обществото и много други обстоятелства, както и изживени физически болки от страна на потърпевшото лице.

Имуществените вреди се наричат всички финансови средства, които ищецът е вложил за целите на възстановяване на своето физическо здраве или които незаконно са му били отнети.

Какво предлагаме ние, за да осигурим справедливост за вас при случай на лека, средна или тежка телесна повреда:

  • Вреди, причинени от държавата или общините от незаконосъобразни свои актове, действия или бездействия
  • Вреди, причинени от органите на МВР от незаконосъобразно задържане под стража
  • Вреди срещу прокуратурата при оправдателна присъда
  • Вреди в следствие на претърпяно ПТП от застрахователя и причинителя на ПТП
  • Вреди, причинени от колекторски фирми
  • Вреди, причинени от ЧСИ при незаконосъобразно изпълнително производство

За да претендирате вреди, следва да потърсите адвокат експерт по завеждане на граждански дела, а когато се касае за застраховател, често успяваме да спечелим немалко обезщетение и извънсъдебно.

За целта следва да пазите всякаква документация – рецепти, касови бележки, амбулаторни листове от прегледи, епикризи и др. В Блога ни редовно ще бъдете информирани за спецификата на всяко едно производство и какво ще ви е необходимо за успешното му приключване.

С цените на кантората можете да се запознаете тук.

Можете да запазите час за консултация с адвокат Каменарска на тел.:0898389888

Свържете се с нас!