Добър адвокат с опит в гр. София – Адвокат Валентина Каменарска

Валентина Каменарска

Адвокат Валентина Каменарска е наследствен адвокат. Работила е през следване на висшето си образование и преди него, в кантората на адвокат Ангел Калъчев, действала над 52 години и специализирана в трудови, семейноправни и гражданскоправни спорове.

След завършване специалност право с магистърска степен, с отличие, адвокат Каменарска започва работа в СГ Груп – правен отдел, като образува и води всички съдебни дела за цедираните взиманията на мобилния оператор Глобул по настоящем Telenor.

В продължение на една година работи като адвокат в гр. Бургас, като води най-вече съдебни дела на Топлофикация-Бургас, както и на редица частни клиенти.

Обслужвала е правно банка ОББ, след което започва самостоятелната си практика, в която прилага всичко научено от кантора Ангел Калъчев, работата си за монополни дружества и банкова институция.

Принципи, които ръководят работата на Адвокатска кантора Валентина Каменарска:

Винаги извършваме предварително консултиране относно случая Ви. Цел в работата на адвокат Каменарска е да намери най-ефективното и бързо решение на проблемите Ви. Затова изключително много държим на подробното предварително запознаване със ситуацията и документите, с които разполагате, преди поемането на случая Ви.

С видовете консултации и цените им можете да се запознаете тук.

Пълната конфиденциалност е задължително условие, за съвместна работа. Можете да бъдете сигурни, че споделеното по Вашия казус никога няма да напусне стените на кантората. За тази цел, сключвайки договор за правна защита и съдействие, взаимно поемаме безсрочен ангажимент за неразпространение, без Вашето съгласие, на всякаква информация касаеща случая Ви.

Навременното информиране е основна задача на адвокатите в кантората, имащо за цел да създаде у Вас чувство на спокойствие, относно движението на делата Ви. Във всеки етап на производството, Вие имате право на информация относно неговото движение, извършената работа, депозираните от другата страна документи. Своевременно Ви информираме за всички срокове, както и когато ни е необходимо Вашето съдействие. Адвокатската кантора е отличен избор за хора, които желаят да оставят делата си в ръцете на опитен и добър адвокат, без да се налага лично да присъстват на делата си или да подготвят и подават сами молби в съда, да следят за срокове и пр.

Ние сме отличен избор за клиенти, които искат възможно най-малък контакт с юристите на Топлофикация, ВиК, банки, застрахователи, както и частни съдебни изпълнители. Ние ценим не само Вашето, но и нашето време, както и винаги държим всяко едно предприето действие да остави писмена следа, с оглед евентуалното му доказване. Именно поради това, предлагаме пълно съдействие изразяващо се в писмена, официална кореспонденция с монополни дружества, банки, застрахователи, съдебни изпълнители (ЧСИ и ДСИ) и др., с оглед полагане на всички възможни усилия, казусът Ви да бъде решен извънсъдебно.

Основен принцип в нашата работа е да изчерпим извънсъдебните възможности за решаване на спора. Винаги когато това е възможно и целесъобразно, опитваме да разрешим проблема чрез кореспонденция със съответното дружество или административен орган, както и със сигнали и жалби пред контролните институции.

Никога не даваме съвет да водите рискови дела, за да спечелим хонорар. Това се отнася за всички видове дела, които поемаме. Основен принцип е винаги да бъдем откровени с Вас, като Ви информираме за възможността да загубите делото, което възнамерявате да заведете и да бъдете обременени с разноските по воденето му, включително направени от другата страна. Считаме, че откровеността е задължителна, за да направите своя информиран избор.

В случай, че не сте в правотата си или нямате достатъчно доказателства, за да имате реален шанс да спечелите дело, ние винаги ще Ви дадем ясна, точна и обоснована информация, дори рискувайки да Ви загубим като клиент.

Държим на качественото индивидуално обслужване и на качествените клиенти. Затова не предлагаме водене на масови дела- погрешно наричани, “колективни искове“, за ниски хонорари.

Считаме, че вниманието което отделяме на всеки един клиент, с всичките специфики и тънкости на казуса му, са основен фактор, за да спечелим делото му. В противен случай, просто бихме предлагали една некачествена услуга с цел бърза печалба.

Винаги държим на навременното и справедливо заплащане на предлаганите от нас услуги и не приемаме работата на „резултативен хонорар“. Затова предпочитаме клиенти, дошли при нас с препоръка или изградили по друг начин доверие в качеството на работата на кантората.

Държим на пълната взаимна коректност и точност в съвместната ни работа. Ще се уверите, че ние никога няма да забравим за записания от Вас час и поетия към Вас ангажимент. Ще спазим всички срокове, така както са уговорени в договорите сключени с Вас, ще Ви предоставим доказателства за свършената работа, ще заплатим всички такси и разноски, за които сте ни оставили парични средства в срок и няма да станем причина за прекратяване на делото Ви.

За всяка платена сума ще получите разписка или договор удостоверяващ плащането й.

От своя страна ние също изискваме коректност. Затова не работим с клиенти, които не са спазили уговорения с нас час, без да са предупредили своевременно. Не работим с клиенти, които не заплащат в срок или спрямо уговорения с нас хонорар. Това важи и за нови и за редовни клиенти, без изключение.

Най-важният принцип за нас е доверието, което ни е по-скъпо и от най-големия хонорар. Ние знаем, че кантората ни е това, което е, заради качествените, доволни и коректни клиенти, които ни препоръчват на други качествени и коректни клиенти, които ние се стремим да направим доволни. Затова стремежът ни е да даваме максимума в работата си и да Ви спестим излишни неприятности и средства. Можете да бъдете напълно спокойни, че действията , които Ви предлагаме да предприемете, са само необходимите и целесъобразните такива. Ние няма да Ви подведем, заради печалба.

Свържете се с нас!