Валентина Каменарска

Валентина Каменарска

Адвокатска кантора Валентина Каменарска е създадена през 2012 година, като правоприемник на адвокатска кантора Ангел Калъчев, действала над 52 години и специализирана в трудови, семейноправни и гражданскоправни спорове. Да оправдаем гласуваното ни доверие за нас е по-ценно и от най-високия хонорар.

Нашата цел е да спестим време и средства на клиентите си, като едновременно с това защитим изцяло интересите им. Затова намираме най-евтиното, бързо и ефективно решение на проблемите ви. Да победим заедно е нашата кауза.

Дейността на кантората е специализирана главно в защита по дела срещу монополисти /мобилни оператори, топлофикационни дружества, ВИК и ЧЕЗ/, по търговски, семейноправни, трудови, вещни и облигационни казуси. Предлагаме изключително професионално съдействие по дела срещу застрахователи и банкови институции.

Адвокат Валентина Каменарска е работила като юрисконсулт за мобилен оператор, адвокат на Топлофикация, както и като адвокат на банкова институция, поради което, кантората е специализирана и запозната с всички юридически тънкости относно дейността и на подобни търговски дружества.

Предлагаме съдействие при сключване на сделки и споразумения, водене на преговори, подготвяне на договори, и процесуално представителство по дела пред държавни и арбитражни съдилища на територията на гр. София, гр. Бургас и регионите, както и цялостна грижа за събиране на вземането ви посредством изпълнителното производство.

Кантората работи съвместно с колеги, специализирали в областта на застрахователното и данъчното право.

Свържете се с нас!