Дела срещу ВИК

дела срещу софийска вода

При незаплатени от вас сметки за вода, ВИК ще потърсят правата си по съдебен ред, най-често като използват чл.410 от ГПК и си извадят посредством заявление Заповедта за изпълнение от съда.

В този случай, при получаване на такова съобщение имате 14 дневен срок за възражение. След подаване на възражението, ВИК следва да образуват дело и да докажат претенциите си пред съда. За съжаление при ВиК дружествата често се оказва, че съобщението е „залепено” и длъжникът е осъден без да разбере.

Поради това, е добре да не се чака съответното ВиК дружество да заведе дело, а да се предприемат изпреварващи действия от потребителя и самият той да инициира производство, с което да се докаже, че не са дължими.

Ако вече е заведено гражданско дело, следва да се предприемат своевременни действия, ако делото вече е приключило – е възможно да се открият нарушения при връчването на съобщенията и призовките и процесът да се възобнови.

Ако имате натрупани задължения към ВиК фирмата, не плащайте на каса. Платените на каса суми се отнасят за задълженията ви, които отдавна са погасени по давност или периоди, в които изобщо не е доставяна вода.

Свържете се с нас!