Дела срещу мобилни оператори

При мобилните оператори обикновено всяка една сметка е надписана, договорите се подписват с неравноправни за потребителите клаузи, общите условия се променят, без да сте уведомени, откровено са ви измамили предлагайки ви едно, а подписвайки договор за друго.

дела срещу мобилни оператори Мобилните оператори в най-честия случай прехвърлят вземанията си на колекторски фирми. От тези фирми може да ви притесняват и 20 години, като постоянно се сменят фирмите и служителите, които ви притесняват.

Важно е да знаете, че всички вземания на мобилните оператори се погасяват с изтичането на 3г. давност. Неустойките, които ви претендират са неравноправни клаузи. Не се изчисляват правилно и обикновено никъде не са уговорени. За сметка на това, мобилните оператори дължат неустойка за всеки ден, в който не са ви предоставяли мобилни услуги, защото са ви спрели телефона, поради неправилно начислени сметки, които сте отказали да платите.

Вземането ви за неустойка се погасява с 3г. давност.

В контекста на гражданското право при подобни обстоятелства, вие имате право на вреди, изразяващи се в стрес, притеснения, нарушен комфорт с комуникациите, грубо отношение от страна на колекторските фирми, заплахи и тормоз. Тези обезщетения никак не са малки и са от порядъка между 1000-5000 лева, в зависимост от интензитета на телефонния терор, отправяните ругатни и др. неправомерни действия на служители.

Свържете се с нас!