Дела срещу банки & кредитори

Когато не обслужвате кредитите си, банките, лизинговите дружества и др. финансови институции, задължително ще предприемат действия, за да съберат вземанията си. Ако бездействате, се стига до разпродажба на цялото ви имущество на безценица, така че голяма част от дълга остава непогасен и вие оставате без имущество, със запори на трудовото си възнаграждение и с непогасен кредит. Т.е длъжници за цял живот.

Завеждане на дела срещу банкиГолемите финансови компании имат специализирани отдели с назначени юристи, наемат и колекторски фирми за събиране на вземания. При тази ситуация срещу длъжника, той трудно ще се справи сам, тъй като е буквално „преследван” от обучени „събирачи на вземания”, юристи и адвокати.

Нашата кантора ви предлага своевременна, компетентна намеса при нужда от адвокат по гражданско право в тази ситуация. Адвокат Валентина Каменарска има богат опит, включително като юрисконсулт в колекторска фирма, адвокат на банки & кредитни институции и топлофикационни дружества. Поради това, кантората е наясно със законодателството, което е изключително в ущърб на длъжника, похватите и методите, чрез които тези търговски дружества могат буквално да ви принудят да плащате кредити и задължения, в които има неравноправни клаузи, които са погасени по давност, за които е изтекъл срокът , в който могат да търсят парите си /при поръчителите/ или обременени с разноски и лихви, които са произволно начислени и в повечето случаи надвишават няколко пъти самия кредит или задължение.

Много длъжници правят огромната грешка да се консултират с адвокати на самата банка или лизингова компания или да слушат съветите на колекторите, които ги преследват. Тези юристи / в някои случаи само представящи се за юристи/, ще Ви дадат съвет, обслужващ изцяло интересите на техния работодател.

Какво включва предлаганата от кантора Валентина Каменарска защита

Провежда се първоначална консултация в рамките на един час.

Какво включва и колко ще ви струва тя от адвокат по банкови дела?

Консултацията се извършва след предварителното й заплащане! Цената й зависи от размера на кредита или друг вид задължение и варира между 60 лева и 300 лева.

За ваше удобство консултацията може да се извърши и online, като изпратите сканирани копия на документите на електронния адрес на кантората: valentinа.kamenarska@abv.bg или office@vkamenarska.com

  1. Извършва се пълен анализ на задълженията ви, поръчителства, доходите ви и имущественото ви състояние.
  2. Даваме насоки и варианти относно правата ви и възможностите за защита
  3. Разясняваме действията, които следва да се предприемат.

Ако след консултацията с адвокат срещу банки, решите да ползвате услугите на кантората за разрешаването на вашия казус, се определя възнаграждението на кантората във връзка с индивидуалния случай, както и начина на плащане. Подписва се договор за правна защита, съдействие и пълномощно, за да можем да поемем изцяло вашия проблем.

Заплаща се адвокатският хонорар, при подписването на договора. Това е абсолютно задължително условие, за да се заемем с казуса ви.

Има няколко варианта за действие, в зависимост от вашите желания или етапът, на който се събира вземането ви.

  1. Осъществяване на всички правни действия, с цел прекратяване на психологическия и физически натиск, осъществяван от колекторските фирми, включително сигнализиране на КЗЛД и МВР, прокуратура и др.
  2. Преструктуриране на заема. Това дава възможност да се променят условията по договора за кредит, които да бъдат съобразени с реалните възможности на длъжника така, че да не изпадне в невъзможност от погасяване на задължението и обявяването му в предсрочна изискуемост от кредитора.
  3. Съдебна защита – осъществяване на всички необходими процесуални действия, с цел защита на интересите на длъжника при заведени съдебни дела срещу него.
  4. Иницииране на съдебни дела, с цел установяване на недължимост на търсените задължения.
  5. Осъществяване на всички правни и фактически действия по опазване собствеността и ползването на движимото и недвижимото имущество на клиента.
  6. Осъществяване на необходимите действия за защита на всички ваши парични средства.
Свържете се с нас!