Гражданско право

Имате нужда от топ адвокат по гражданско право за завеждане на гражданско дело?

Адвокат по гражданско право в СофияГражданското право в рамките на обективното право може да се дефинира като съвкупност от правни норми, уреждащи правоотношенията между гражданските субекти, включително физически лица, юридически лица и държавата.

С какво може да сме ви полезни в областта на правото, когато сте изправени срещу обществена несправедливост срещу вашата личност, която заплашва да ви причини морални и/или материални вреди в перспектива?

Как можете да бъдете ефективни в съда и какви стъпки да предприемете, за да се справите при подобни обстоятелства, използвайки закона във ваша полза при юридически казуси от граждански тип?

По-долу ще откриете част от нашите правни услуги в сферата на гражданското право:

  • Правни консултации по гражданскоправни въпроси;
  • Изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
  • Консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори;
  • Абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица;
  • Охранителни и заповедни производства;
  • Процесуално представителство и защита в изпълнителното производство;
  • Правна помощ при събирането на вземания и посредничество при сключването на извънсъдебни споразумения;
  • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражи при воденето на граждански дела –  в областта на търговското, облигационното, застрахователното, трудовото, вещното, семейното и наследственото право.

Не оставяйте несправедливостта да победи и се доверете на експертната помощ на ТОП адвокат по гражданско право и дела!

Свържете се с нас!