202101.07

Безплатна правна помощ 2021 г. за материално затруднени лица

През 2021г. адвокатска кантора Валентина Каменарска ще поеме 12, безплатни откъм адвокатски хонорар, дела за погасени по давност вземания към монополни дружества  мобилни оператори, банки и бързи кредити, топлофикациите, ВИК, ЧЕЗ, както и суми цедирани на колектори, включително и присъдени суми, за които има образувани изпълнителни дела при ЧСИ.

След 04.01.2021 г. ще разгледаме имейлите Ви и ще бъдете поканени на консултация с документите, с които разполагате. Практиката ни показва, че 80% от случаите взематето няма да е погасено по давност. Държим и хората да са материално затруднени, без да са социално слаби. Достатъчно е Ковид кризата да им се е отразила неблагоприятно. Няма да поемем дело, за което не разполагате с документи или не можете да се снабдите с такива, както и дела, които не отговарят на зададените условия. За суми, за които няма водено дело е достатъчно да ни предоставите фактура или покана от колектор с вписана точна сума и кой е кредиторът, договор за кредит, съобщение за настъпила предсрочно изискуемост. За дела при ЧСИ, копие от изпълнителното дело или ако Ви се отказва цялото-копие на всички изходящи от ЧСИ документи и молби от взискателя.

За съдебни дела, по които е издаден изпълнителен лист, но не е образувано и.д.-копие от съдебно Решение с отбелязване влязло в сила и т.н. ще Ви се обясни по телелефон за контакти.

Няма да отговаряме на съобщения, които са изпратени по друг начин, а не по имейл!

Свържете се с нас!
Безплатна правна помощ 2021 г. за материално затруднени лица
5 (100%) 1 глас