Стефка Бозова

Адвокат Стефка Бозова е сътрудник на кантората от 2017 г., с правна област на практикуване обществени поръчки и гражданско право.

Адвокат Бозова завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2013 г.

Първоначално започва практика в областта на събиране на вземания в колекторска фирма, след което продължава развитието си областта на обществените поръчки.

Работи на длъжност „младши експерт“, последствие повишена в длъжност „старши експерт“ в дирекция Обществени поръчки в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДАДРВВЗ), след което заема длъжността юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Българска народна банка (БНБ).

Адвокат Бозова има опит в областта на обществените поръки от 2013 г. и към настоящия момент продължава развитието си в тази област.

Запозната е с цялостния процес по изготвянето на документации по обществени поръчки, провеждането и възлагането им, както и с подготовката на заявления и оферти за участие.

Осъществява процесуално представителство по дела за обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), както и съвместно с други адвокати пред Върховния административен съд (ВАС).

Адвокат Бозова е сертифициран медиатор и може да съдейства на своите клиенти за мирното и дискретно уреждане на граждански, търговски и семейни спорове.

Подпомага дейността на кантората в процесуалното представителство  и консултиране на клиенти в гражданско-правната материя.

Изготвя писмени молби, жалби и правни становища в областта на гражданското право.

Свържете се с нас!