Любомира Дренчева

адвокат Любомира Дренчева

Адвокат Любомира Дренчева е сътрудник на кантората от 2017г., дипломиран юрист, вписана в Софийска адвокатска колегия от 2008г. с опит в гражданското право.

Завършва следдипломна квалификация по право на Европейския съюз, към „СУ Св. Климент Охридски“, в сътрудничество с Европейския университетски център Нанси – Франция.

Подпомага дейността на кантората в процесуалното представителство и консултиране на клиенти в гражданско-правната материя. Изготвя писмени молби, жалби и правни становища в областта на гражданското право, договорното право, вещното право.

Работи постоянно за развиване и усъвършенстване адвокатската си практика както в сферата на консултиране на клиенти, изработване на договори, нотариални актове, правни становища, договорни клаузи за защита във всеки конкретен случай, така и в областта на гражданския процес и процесуално представителство. С подчертан интерес към специфичните отношения и техните правни последици, възникващи в практиката при изпълнението и неизпълнението на договорите между физически и юридически лица и вещно-правните сделки.

Приоритет в дейността е клиентът и добре свършената работа в защита на конкретните му права.

Свържете се с нас!