Крум Георгиев

Крум Георгиев

Крум Георгиев е сътрудник в кантората от 2014г. Юрист с магистърска степен по специалността „Право“, както и лицензиран застрахователен брокер.

Повече от 7 години специализира в областта на застраховането и застрахователното право, както и в областта на пенсионното осигуряване.

Тъй като в България тази материя е напълно непозната за потребителите на застрахователни и осигурителни услуги, често се стига до спорни казуси с оглед непознаването на общите условия, покритите рискове, ликвидацията на щети и всички съпътстващи и последващи процедури за сключването, изпълнението и прекратяването на определен застрахователен или осигурителен договор.

Целта на кантората е да защити изцяло потребностите на клиентите, както и техните финанси. По тази причина спомага дейността, като извършва пълен анализ на застрахователните рискове, на предложенията за застрахователно покритие, както и помага за качественото реализиране на експертни адвокатски услуги предоставяни на доверителите на кантората, от естество свързано с или срещу застрахователния и осигурителния пазар в България.

Свържете се с нас!