Консултации

Предлагаме правни консултации на нашите клиенти: извън кантора, консултация с проучване или по телефона.
 Правни съвети

Правни съвети на среща в нашата кантора или извън нея. Не се колебайте да получите правен съвет за вашите проблеми от нашите специалисти с дълъг опит.
 Дела

Нашите адвокати провеждат дела от различен правен тип. Ние работим в търговското, данъчното, административното, наказателното и гражданското право.
 Вашите права

При всякакви лични проблеми не се колебайте да потърсите своите права. Ние провеждаме консултации, чрез които може да узнаете какви са изходите от вашите проблеми.

Правни съвети и консултации от адвокат Валентина Каменарска

Уважаеми настоящи и бъдещи клиенти,

Считано от 10.07.2015г. до 30.05.2016г. адвокатска кантора Валентина Каменарска, на основание НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 и чл.38 ал.1,т.2 от Закона за Адвокатурата, ще оказва НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА правна помощ на материално затруднени лица по дела за:

  • ИЗДРЪЖКА, включително увеличаване размера на издръжката и издръжка за минал период. Безплатната услуга е за малолетни и непълнолетни лица имащи право на издръжка.
  • признаване на УВОЛНЕНИЕ за незаконно, ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОСТАВАНЕ БЕЗ РАБОТА, както и искове за НЕИЗПЛАТЕНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.
  • дела срещу МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ, включително и ако сте ответници по дело заведено срещу Вас от мобилен оператор. Безплатната услуга ще се предоставя след предварително запознаване с конкретния случай.
  • дела срещу застрахователи, когато сте ПОСТРАДАЛИ от ПТП и нямате вина за неговото настъпване.

За извънсъдебни претенции срещу ЗАСТРАХОВАТЕЛИ, когато сте пострадали от ПТП и нямате вина за неговото настъпване, кантората ще работи с договори за резултативен хонорар. Това означава, че възнаграждение за адвокат ще бъде изплащано едва при получаването на обезщетение от застрахователя.

Безплатни правни консултации в определени случаи

Адвокатска кантора Валентина Каменарска София ще оказва БЕЗПЛАТНА правна помощ, след преценка на конкретния случай, на материално затруднени лица.

Не бъдете жертва на обстоятелствата, станете господар на съдбата си!

Всеки от Вас, в своя житейски път е бил изправен пред необходимостта да вземе важно бизнес или житейско решение. За съжаление, повечето хора търсят сайт за консултация и съдействие от адвокати едва след като са били посъветвани от непрофесионалисти, без необходимите знания и опит, или са били подведени и в следствие на това са участвали в сключването на неизгодна за тях сделка. Не допускайте това да се случи и с Вас!

Не чакайте последния момент и не се надявайте нещата да се оправят от само себе си.

Търсите адвокат в София? Какви могат да са причините за консултации?

Търсете правен съвет веднага щом се сблъскате с проблема. Задължително следва да се обърнете към адвокат при следните ситуации:

  • Задържане от органите на МВР;
  • Инцидент, причиняващ телесна повреда или повреда на имущество, независимо дали Вие сте причинили инцидента, или сте пострадали от него;
  • Промяна или очаквана промяна на семейно положение, като например развод, раждане, осиновяване или смърт;
  • Промяна на финансовото състояние, като получаване на наказателно постановление, изготвен Ви е ревизионен акт или сте изгубили или сте на път да изгубите ценна лична собственост или недвижим имот;
  • Сключване на договор.

Не поемайте ангажименти и не подписвайте документи, чието точно съдържание и значение не ви е съвсем ясно, преди да се консултирате със своя адвокат.

Ще бъдем заедно през целия път, който ви предстои, до постигането на най-доброто и ефективно решение за вас и вашите интереси. Защото сме тук, за да решим проблемите ви!

Нашият екип
Добър адвокат Валентина Каменарска
Валентина Каменарска

Главен адвокат

Адвокат Валентина Каменарска е работила като юрисконсулт за мобилен оператор, адвокат на Топлофикация, както и като адвокат на банкова институция.
Добър адвокат София - Иван Краев
Иван Краев

Сътрудник

Притежава многогодишен опит в областта на застрахователното право, като над 12 години е заемал длъжността мениджър в застрахователни компании в България.
Крум Георгиев
Крум Георгиев

Сътрудник

Юрист с магистърска степен по специалността "Право", както и лицензиран застрахователен брокер. Повече от 7 години специализира в областта на застраховането.
адвокат Любомира Дренчева
Любомира Дренчева

Сътрудник

Дипломиран юрист, вписана в Софийска адвокатска колегия от 2008г. с опит в гражданското право. Подпомага дейността на кантората в процесуалното представителство.

Стефка Бозова

Сътрудник

Адвокат Бозова е сертифициран медиатор и може да съдейства на своите клиенти за мирното и дискретно уреждане на граждански, търговски и семейни спорове.

Последни публикации
Дискриминацията, която гей двойките търпят
Дискриминацията, която гей двойките търпят
Наскоро се проведе гей пaрад, който се окачестви като карнавал на хора без никакви проблеми, с равни права, чиято единствена цел е да тревожат обществеността, да развращават децата и да се размотават по площадите, за...
Видове консултации с адвокат
Видове консултации с адвокат
Уважаеми клиенти, Информираме Ви, че кантората предлага безплатни правни консултации, само на лица, жертви на домашно насилие, както и кандидатствали по надлежния ред пред Националното бюро за правна помощ. Как да кандидатствате за такава-повече можете...